INTRODUCCIÓ i ANTECEDENTS de la Xarxa SPMN

La Xarxa Espanyola d'Investigació sobre Bòlids i Meteorits (també coneguda com a Xarxa SPMN pel seu acrònim anglès) és una iniciativa d'investigació aplicada en el camp de l'astrofísica, la cosmoquímica i les ciències planetàries que integra investigadors professionals vinculats a prestigiosos centres d'investigació i universitats espanyoles.

Entre els centres actualment representats es troben l'Institut de Ciències de l'Espai i el Instituto de Astrofísica dw Andalucía del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad de Castella-la Mancha, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Huelva, la Universidad de la Rioja, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universitat de València i el Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fonseré (Institut d'Estudis Catalans).

Els investigadors de la Xarxa SPMN promouen la recuperació de meteorits amb la idea de fomentar i donar a conèixer al nostre país el seu interès científic en el camp de les ciències planetàries.

Els meteorits són roques fascinadores arribades a la superfície terrestre des d'innombrables cossos del Sistema Solar: des de petits asteroides i potser algun cometa, fins i tot de la Lluna o del planeta Mart. El seu estudi proporciona valuosa informació sobre l'origen i l'evolució dels cossos del sistema solar dels quals procedeixen. Missions de recollida de mostres d'altres objectes del Sistema Solar resulten summament costoses i només han aconseguit fins a la data roques lunars i petites partícules del cometa 81P/Wild/Wild 2, mentre que els meteorits arriben contínuament a la Terra i són anunciats per impressionants fenòmens lluminosos denominats bòlids o boles de foc. La reconstrucció de les trajectòries de tals fenòmens lluminosos per diferents tècniques permet determinar els llocs de caiguda que, després de recerques sistemàtiques limitades per la complexitat del terreny, permeten la seva recuperació. Per això, l'estudi de meteorits és un camp d'oportunitat a favor de l'exploració espacial que la Xarxa SPMN està promovent a Espanya i països limítrofs.

Aquesta primera reunió de la Xarxa SPMN es produeix després de celebrar-se el desè aniversari de la seva constitució. Tindrà lloc a la província de Barcelona on es troben l'Institut de Ciències de l'Espai (CSIC-IEEC) i la Universitat Politècnica de Catalunya, centres des d'on es coordinen estacions de video detecció i s'han caracteritzat els últims meteorits caiguts a Espanya: Villalbeto de la Peña (2004) i Puerto Lápice (2007). Aquest primer encontre pretén donar a conèixer i fomentar les diferents línies d'investigació que els membres de la Xarxa SPMN estan desenvolupant. Les jornades inclouran conferències, taules de treball i una visita a l'estació de vídeo detecció ubicada a Folgueroles (Barcelona) operada per l'Agrupació Astronómica d'Osona.

Descarregar text en format PDF (en castellà)